Γέφυρα

Η Γέφυρα είναι μια προσθετική εργασία αποτελούμενη από εργαστηριακά κατασκευασμένα δόντια. Στηρίζεται πάνω σε φυσικά δόντια (στηρίγματα) και μπορεί να αντικαταστήσει ένα ή περισσότερα χαμένα δόντια (γεφύρωμα). Η φιλοσοφία και η λογική της όλης κατασκευής είναι παρόμοια με της θήκης.

Οι γέφυρες δοντιών αποτελούν μία από τις διαθέσιμες λύσεις όταν λείπουν ένα ή και περισσότερα δόντια. Είναι προσκολλημένη επάνω στα φυσικά δόντια και δεν μπορεί να αφαιρεθεί σε αντίθεση με τις κινητές οδοντοστοιχίες, με αποτέλεσμα να γίνεται ευκολότερα αποδεκτή από τον ασθενή.

Τα χαμένα δόντια πρέπει να αντικαθίστανται για να βελτιώσουμε τη μάσηση, την ομιλία, το χαμόγελό μας και για να αποτρέψουμε την απώλεια και άλλων δοντιών. Όταν ένα δόντι για οποιοδήποτε λόγο χαθεί από το στόμα μας, μια αλληλουχία ενεργειών λαβαίνουν χώρα. Τα γειτονικά δόντια αρχίζουν να γέρνουν προς το χαμένο χώρο, το δόντι της απέναντι γνάθου αρχίζει να υπερεκφύεται και μπορεί να παρατηρηθούν και προβλήματα στην κροταφογναθική άρθρωση λόγω της ετερόπλευρης μάσησης.

Όσον αφορά το υλικό και τη διαδικασία κατασκευής τους, τη διάρκεια της θεραπείας και τη φροντίδα των γεφυρών ισχύουν τα ίδια που έχουν περιγραφεί στις στεφάνες – θήκες.

Αποτελέσματα που μπορείς να εμπιστευθείς

Υπεύθυνα & Αξιόπιστα δίνουμε λύση σε κάθε πρόβλημα σας!

Με επιμονή στη λεπτομέρεια & χρήση των πιο εξελιγμένων μέσων & υλικών!

Η κλινική μας είναι εξοπλισμένη με καινούριο & απολύτως σύγχρονο εξοπλισμό, ο οποίος έχει επιλεγεί προσεκτικά & με γνώμονα την εξυπηρέτηση των νέων τάσεων της οδοντιατρικής επιστήμης.

Δωρεάν Συμβουλευτική

Tα στοιχεία σου είναι ασφαλή & εμπιστευτικά σε εμάς.

Δουλεία μας να σας κάνουμε να χαμογελάτε!

Για οποιαδήποτε απορία θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας!